Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji


Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji

z dniem 5 stycznia 2009 roku rozpoczęła realizację programu szkoleń kierowców zgodnie z zasadami określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

(dotyczy to wymagań po dniach 10.09.2008 dla kierowców z kategorią D, oraz po dniu 10.09.2009 dla kierowców z kategorią C)

Zostaliśmy zarejestrowani jako Przedsiębiorca prowadzący ośrodki szkolenia.

Lista decyzji o rejestracji wraz z jej numerem

Izba prowadzi następujące szkolenia kierowców zawodowych (rodzaj):

1) szkolenia okresowe kierowców (35 godzin) - kategorie C i D;

2) szkolenie na kwalifikację wstępną - pełną (280 godzin) - kategorie C i D;

3) szkolenie na kwalifikację wtępną - skróconą (140 godzin) - kategorie C i D:

4) szkolenie na kwalifikację wstępną - uzupełniającą, pełną (70 godzin) - kategorie C i D; 

5) szkolenie na kwalifikację wstępną - uzupełniającą, skróconą (35 godzin) - kategorie C i D; 

       Zajęcia prowadzone są w oparciu o opracowany przez Izbę i zatwierdzony przez wojewodów program szkolenia. Wykłady; ćwiczenia i zajęcia praktyczne - prowadzić będą osoby posiadające wiedzę zakresie transportu drogowego i wieloletnią praktykę zawodową.

Został opracowany samodzielnie przez PIGTSiS, bardzo bogaty i interesujący zestaw materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczestników zajęć. Osoby korzystające z naszych szkoleń otrzymają niezbędne podręczniki i zestawy materiałów informacyjnych. Zapewniamy ubezpieczenie uczestników kursu i zapewnienie właściwych warunków lokalowych i socjalnych.

Zajęcia praktyczne prowadzone w ramach szkoleń kwalifikacji wstępnej, odbywać się będą na najnowocześniejszym sprzęcie. Zapewniamy zorganizowanie przejazdu na miejsce odbycia zajęć praktycznych.

Izba posiada kilkuletnia praktykę w szkoleniu kierowców zawodowych. Posiadamy własny ośrodek szkolenia kierowców na kat. C i D, oraz prowadzimy szkolenia na „Świadectwo kwalifikacji zawodowych kierowców”. Na tych kursach szkolimy po 4 tysiące kierowców rocznie.

PIGTSiS została wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jako INSTYTUCJA SZKOLENIOWA pod numerem ewidencyjnym 2.14/00203/2006.

 

Lista ośrodków wraz adresami

Zachęcamy do korzystania z naszych usług.

Dla celów informacyjnych zamieszczamy poniżej niektóre informacje w sprawie szkolenia kierowców zawodowych:

  1. Wykaz obowiązujących aktów prawnych w zakresie szkoleń kierowców (do pobrania w formie PDF)
  2. Ramowy program szkoleń, (do pobrania w formie PDF)
  3. Wykaz modułów szkoleń okresowych (do pobrania w formie PDF)
  4. Terminy i miejsca gdzie będą odbywane kursy (lista do wyświetlenia – podział na rodzaj szkoleń)
  5. Rejestracja uczestnika (powinien wyświetlić się arkusz do rejestracji zgłoszeń.
 
  1. Uczestnik szkolenia musi przesłać na adres PIGTSiS następujące dokumenty:
  • kserokopie prawa jazdy uczestników szkolenia;
  • kserokopie świadectw kwalifikacji kierowców lub zaświadczeń o ukończeniu kursu dokształcającego.
 
     Wraz z przesłaniem zgłoszenia należy dokonać wpłaty za szkolenie na konto PIGTSiS w Banku PEKAO SA nr:

78  1240  6003  1111  0000  4946  1505

   Uczestnik szkolenia otrzyma fakturę dokumentującą dokonanie wpłaty na szkolenie. Uczestnik sam wskazuje podmiot   dla  którego ma być wystawiona faktura.

Po odbyciu szkolenia uczestnik otrzyma stosowne, określone prawem świadectwo lub zaświadczenie, a Izba przekaże stosowne dokumenty do właściwego starostwa.

      Uwaga

     Izba prowadzi stały nabór kierowców na szkolenia okresowe kierowców oraz iinne

     szkolenia, - we wszyskich ośrodkach PIGTSiS na terenie całego kraju.

Zainteresowani skorzystania z naszych usług - proszeni są o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Izby. Tam uzyskają informacje o terminach szkoleń, odpłatności oraz wszelkie inne informacje.

W przypadku zleceń firm na organizacje szkoleń dla większej liczby pracowników  - Izba może zastosować w takim przypadku, sposób organizacji, terminy zajęć oraz wybór modułów wg życzeń zleceniodawcy. Zasady odpłatności sa takze okreslane w drodze negocjacji.

Dotyczy to wszystkich rodzajów szkoleń realizowanych przedz Izbę.

W sprawach zlecenia szkoleń proszę kontaktować się z Panem Mieczysławem Maroszem - Dyrektorem Biura PIGTSiS.

 

Warszawa, dn. 12.06.2013 r.