Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji
Europejski Fundusz Społeczny
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Instrukcja użytkownika

 

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji z dniem 30 stycznia 2012 roku zakończyła realizację Projektu dotyczącego szkoleń.

Tytuł projektu:

Szkolenie kierowców, przedsiębiorców i ich pracowników w transporcie drogowym osób i rzeczy 

Projekt realizowany jest w ramach:

Priorytetu  2 - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa
stanu zdrowia osób pracujących;
Działanie:  2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki;
Poddziałanie:  2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach;
 

Na podstawie umowy zawartej przez PIGTSiS z PARP nr UDA-POKL.02.01.01-00-734/08

Szkolenia w ramach w/w Projektu prowadzone było w okresie: luty 2009 - styczeń 2011 r.

Od początku realizacji projektu, zrealizowano 177 szkoleń, przeszkolono  5.473 osoby, realizując łącznie 177.522 uczestnikogodzin  - tj.  111,649 %  całego projektu. 

Izba zakończyła realizację projektu .

 

Warszawa, dn. 31.01.2011 r.