Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji

Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji
z siedzibą w Warszawie


utworzyła tą oddzielną stronę poświęconą wyłącznie szkoleniom organizowanym przez naszą Organizację w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszej oferty szkoleniowej.

Działalność PIGTSiS dotyczy wielu spraw o których informujemy na naszej głównej stronie internetowej.

Izba od chwili jej utworzenia prowadzi różnorodną działalność szkoleniową ukierunkowaną na potrzeby środowiska przedsiębiorców prowadzących transport drogowy osób i rzeczy.

Prowadzimy różnorodne typy i rodzaje szkoleń dla pracowników i przedsiębiorców transportowych, szczególnie z zakresu prawa transportowego.
Programy szkoleń są bardzo szerokie i dotyczą różnych problemów nurtujących środowisko transportowców.

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.

Ponadto Izba posiada kilkunastoletnią praktykę w szkoleniu kierowców zawodowych (20 lat działalności).


Izba została wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jako INSTYTUCJA SZKOLENIOWA pod numerem ewidencyjnym 2.14/00203/2006.

W zakresie działalności doradczej i szkoleniowej Izba uzyskała certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001-2009.

W chwili obecnej Izba prowadzi szkolenia, na zasadach komercyjnych. W związku z tym dla każdego typu szkoleń utworzono oddzielne podstrony zawierajace dane dotyczące zasad uczestnictwa, zapisywania na szkolenia, miejsca i terminy szkoleń oraz zasady odpłatności: